Barage Group LTD - construction company

“Бараж Груп” ЕООД  е строителна фирма, която събира в себе си екип от опитни и амбициозни специалисти, които адекватно и успешно се справят актуалните пазарни отношения и динамичните темпове на развитие на строителния отрасъл.

„Бараж Груп” ЕООД е регистриран член на Камарата на Строителите в България с всички строителни групи, покриващо нормативните изисквания за всички видове строителни дейности. Дружеството е сертифицирано и акредитирано по ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, както и OHSAS 18001:2007.

Дружеството е специализирано в развитието на следните видове дейности, свързани  със строителство на сгради и съоръжения:

  • Строителство на търговски обекти;
  • Строителство на жилищни и офис сгради;
  • Промишлено строителство;

 

“Бараж Груп” ЕООД предлага пълно инженерингово обслужване в областта на строителния бранш и разполага със собствени инженерно-технически кадри - строителни инженери, строителни техници, както и необходимата техника за всички видове ремонтни и строително-монтажни работи ( РСМР ).

 

В областта на проектирането, “Бараж Груп” ЕООД може да предложи на своите клиенти проектантски услуги във всички сфери: от жилищни и обществени сгради до промишлени конструкции свързани със сложни технологии.

 “Бараж Груп” ЕООД предлага на своите клиенти и консултантска дейност съобразена с правилата и нормите на федерацията на инженерите консултанти ( FIDIC) в областта на строителството, с цел оптимизация на техните проекти и работни процеси.