Американска Търговска Камара в България /AmCham/

През 2018 год. Американската Търговска Камара в България /AmCham/ прие за редовен член дружество „Бараж Груп“ ООД.


Камарата обединява повече от 350 американски, български и мултинационални компании, които развиват дейност в България. За период от 20 години AmCham се превърна във водеща бизнес организация покриваща различни сфери на дейност: икономика, международна политика, социални дейности. 

 

Повече информация за дейността на AmCham може да бъде намерена на следния уебадрес: https://amcham.bg/about-us/