Българска Търговско-Промишлена Палата /БТПП/

От началото на 2018 год., „Бараж Груп“ ООД е активен партньор на Българска Търговско-Промишлена Палата /БТПП/.

Членството в БТПП носи редица предимства за фирмите – създават се възможности за международни партньорства, срещи и контакти на основата на почти ежедневно провежданите в Палатата посещения на посланици и търговски представители на чуждестранни мисии, акредитирани в България.

Повече информация за дейността на БТПП може да бъде намерена на следния уебадрес:

https://www.bcci.bg/