Германо-Българската индустриално-търговска камара

Считано от 2018 г. „Бараж Груп“  ООД е пълноправен член на Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК). 


ГБИТК подпомага икономическите отношения между Германия и България. Камарата предлага широк спектър от услуги - предоставяне на общи информационни услуги, организиране на посещения и бизнес делегации, посредничество при създаване на делови бизнес контакти с местни компании, учредяване на търговски дружества, правни, данъчни и арбитражни услуги.


В началото на 2019 год. „Бараж Груп“ ООД беше един от водещите спонсори на събитието Награда на германската икономика 2018 год


Повече информация за дейността на ГБИТК може да бъде намерена на следния уебадрес:

https://bulgarien.ahk.de/bg/