За нас

 

Собственици

                

Представяне

Костадин Чуклев

                  

 

 

 

„Бараж Груп“ ООД е частно дружество създадено през 2011г. в гр. София. След разделянето на инвестиционната от строителната дейност, компанията се насочва изцяло в предлагане на строителна услуга на външни частни клиенти. В годините фирмата се развива само и единствено в частния сектор, като се отличава с лично отношение към всеки свой клиент, неговите нужди и проблеми. Специализирана е в изграждането на индустриални, търговски и административни обекти, както и успешно развива услугата на пълен инженеринг - проектиране и строителство. Компанията разполага и с единствената в България машина за импулсно уплътняване.

 

„Бараж Груп“ ООД разполага с квалифициран инженерно технически персонал от 29 човека, офертен отдел - 10, отдел снабдяване - 2, отдел механизация - 21 служителя и работници назначени на трудов договор.

 

„Бараж Груп“ ООД е регистриран член на Камарата на строителите в България във всички строителни групи, покриващи нормативните изисквания за всички видове строителни дейности, а от 2018 г. е член на Българската търговско- промишлена палата.

Роден е в гр. София. Завършва Софийска математическа гимназия, а след това Университет по строителство, архитектура и геодезия. Още като студент работи на строителен обект. Преминава през всички нива в управлението и организацията на строителството. За повече от 25 години трудов стаж изгражда редица проекти от промишленото, гражданското и индустриалното строителство с обща площ от 1 000 000 кв. м.

Атанас Атанасов

                

Роден във Варна. Завършва магистратура по икономика в Германия Otto- von- Güricke Universität и има над 10 години в строителството и управлението на строителни обекти.

 

Обороти по години