За нас

„Бараж Груп“ ЕООД е строителна фирма, регистриран член на Камарата на строителите в България във всички строителни групи, покриващи нормативните изисквания за всички видове строителни дейности. Дружеството е сертифицирано и акредитирано по ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, както и OHSAS 18001:2007.

 

Фирмата е специализирана в развитието на строителни дейности, свързани с изграждането на сгради и съоръжения от производствено-складови и сервизни сгради до жилищни и хотелски комплекси.

 

„Бараж Груп“ ЕООД предлага пълно инженерингово обслужване и разполага със собствен екип от опитни, компетентни и амбициозни инженерно-технически кадри – строителни инженери, строителни техници. Фирмата разполага и с необходимата техника за всички видове ремонти и строително-монтажни работи (РСМР). Компанията предлага на своите клиенти и консултантска дейност, свързана с правилата и нормите на Федерацията на инженерите консултанти (FIDIC) в областта на строителството, с цел оптимизация на техните проекти и работни процеси.  

 

Фирмена политика по качеството

Фирмена политика по опазване на околната среда и ЗБУТ