Българско-Турска Търговско-индустриална Камара /БТТИК/

От началото на месец 04/2019 год. „Бараж Груп“ ООД е член на Българско-Турската Търговско-индустриална Камара /БТТИК/.

 

БТТИК е основана на 04.10.2013 год. в град Шумен, а от началото на 2019 год. откри представителство и в гр. София.

 

Основна цел на Камарата е да допринася за създаване и развитие на взаимноизгодно сътрудничество и партньорство между бизнеса на България и Турция. Допълнително Камарата обединява усилията на държавната власт и тези на своите членове с цел създаване и поддържане на бизнес среда, стимулираща взаимната търговия и инвестиции.

 

Повече информация за дейността на БТТИК може да бъде намерена на следния уебадрес: http://bgtrchamber.com/