Импулсно Уплътняване

Фирма „Импулсно уплътняване“ ООД използва технологията за импулсно уплътняване на земните основи, при която чрез контролирани удари се увеличава носимоспособността на почвите. Повече информация за методът на импулсно уплътняване и ползите от него можете да намерите на: http://rapid-compaction.com/