Импулсно Уплътняване

Импулсно уплътняване е технология, при която чрез контролирани удари се увеличава носимоспособността на почвите. Повече информация за методът на импулсно уплътняване и ползите от него можете да намерите на: www.rapid-compaction.com