Преустройство на Кантарни и поточни линии

Категория:
Индустриални проекти
Статус:
Завършен
Инвеститор:
"Холсим България" АД
Дата на завършване:
01.06.2017
Срок за завършване:
2 месеца
Застроена площ:
500 м²

Местоположение: с. Чепинци, обл. София