Производствена и складова сграда за токозахранващи системи с офиси

Категория:
Индустриални проекти
Статус:
Завършен
Инвеститор:
"Интернешънъл Пауър Съплай" АД
Дата на завършване:
08.04.2019
Срок за завършване:
8 месеца
Застроена площ:
8224 м²

Местоположение: гр. Кърджали