Разширение на "PACK EAST" ЕООД гр.Сливница

Категория:
Индустриални проекти
Статус:
Завършен
Инвеститор:
"PACK EAST" ЕООД
Дата на завършване:
-
Срок за завършване:
12 месеца
Застроена площ:
8390 м²