Складова база на "Господинови Строймаркет"

Категория:
Индустриални проекти
Статус:
Завършен
Инвеститор:
"Господинови Строймаркет" ООД
Дата на завършване:
01.04.2015
Срок за завършване:
4 месеца
Застроена площ:
4744 м²

Местоположение: гр. София, ул. "Първа Българска армия" 1Б