Разширяване на завод за производство на хидравлични цилиндри на „Палфингер Продукционстехник България“