„ БАРАЖ ГРУП“ ООД започна изграждането на Айко/Мьомакс в гр.Пловдив

Нашият дългогодишен партньор „Айко/Мьомакс“ отново ни гласува доверие за изграждането нова сграда в гр. Пловдив. Възложител на обекта е фирма „Ем Ди Иммобилен“ ЕООД. Сградата е на три етажа. РЗП на „Айко/Мьомакс“ ще бъде 17 495 кв. м., и  ще разполага с 237 бр. паркоместа.

Срок за изпълнение 12 месеца.