„Бараж Груп“ ще изгради новия Логистичен център на „Aiko-Mömax“

След успешното изпълнение на два магазина „Aiko-Mömax“ в гр. Варна и гр. София, фирма „Бараж Груп“ ЕООД подписа нов договор с „Аико“ ЕООД. Този път договорът е за изграждането на логистичен център на „Aiko-Mömax“ . Той ще се намира в индустриална и бизнес зона с. Гурмазово, общ. Божурище.

 

Строителството ще е на два етапа. Първият етап е свързан с изграждането на тяло А, което включва административно-битова част, резервоари за противопожарни нужди и КПП. Неговото РЗП е 9629,2 кв.м. Вторият етап- тяло В ще представлява сграда на един етаж, предназначена за склад с РЗП 9193,4 кв.м. Общата разгъната застроена площ на двата етапа е 18822,6 кв.м. Предвижда се обектът да бъде изграден за три години.

 

Благодарим на инвеститора, че в тези извънредно сложни и трудни времена, отново ни гласува доверие за строителството на поредния им обект.