Фирма „Бараж Груп“ ще строи и последният етап от разширението на завода на „Вили Елбе“

На 17.07.2019г. „Бараж Груп“ ЕООД подписа договор с „Вили Елбе Аутомотив България“ ЕООД за разширение на производствена база - фаза 3, в гр. Куклен, обл. Пловдив.

Договорът влиза в сила от 01.08.2019г. Квадратурата на обекта е 3277м2, а срокът за неговото изпълнение е 7 месеца.