Фирма „Бараж Груп“ ще строи ново предприятие за производство на пластмасови детайли

На 20.02.2020г. фирма „Бараж Груп“ ЕООД подписа договор за изграждането на „Предприятие за производство на пластмасови детайли“.

 

Инвеститор на обекта е немската фирма „ФолаПласт“ ООД, а предприятието ще се намира в землището на с. Лозно, обл. Кюстендил. РЗП на обекта е 4 327 м2, а срокът за неговото изпълнение е 8 месеца.