Първа копка на нов логистичен център на търговска верига „Зора“

На 22.10. 2021 г. се проведе първа копка, с която се даде началото на изграждането на нов логистичен център на търговска верига „Зора“. Той ще се състои от складова и административна част, и се намира в Индустриална зона, Божурище.

 

Обектът беше възложен от фирмата инвеститор „Зора Логистик ММС“ ООД на строителна фирма „Бараж Груп“ ООД. Главният изпълнител се заема със строителството на Етап 1 от обекта, чиято разгъната застроена площ е 23198, 47 кв. м. Този етап е съставен от 4 модула по 4625 кв. м., всеки от които може да функционира самостоятелно или обединено с останалите модули. Височината на складиране ще е 11,3 м.

 

Строителството ще се извърши по съвременна технология с висококачествени материали. Заложен е и висок процент на енергийна ефективност и енергийна независимост посредством фотоволтаична инсталация. На територията на логистичния център се предвижда изграждането на зарядна станция за електомобили. Паркоместата ще бъдат 156 бр., 10 бр. за хора с увреждания, 14 бр. за камиони в зона изчакване, както и 69 бр. места за велосипеди.

 

На официалното събитие присъстваха съдружниците на фирма „Зора Логистик ММС“ ООД: г-н Георги Милушев и г-н Стефан Милушев, министърът на икономиката г- жа Даниела Везиева, изпълнителният директор на Национална компания индустриални зони- г- жа Антоанета Барес, изпълнителният директор на Българска агенция за инвестиции - г-н Стамен Янев, както и представители на строителна фирма „Бараж Груп“ ООД- г- н Костадин Чуклев и г- н Атанас Атанасов.

 

Срокът за изпълнение на обекта е до март 2023 г.