Първа копка на новия Логистичен център на „Aiko-Mömax“

Мебелната група Aiko-Mömax започва строеж на нов логистичен център в Икономическа зона София-Божурище с обща площ от 18 822,6 кв.м. Инвестицията надхвърля 17 млн. лв., като обектът ще бъде изграден на два етапа в срок от три години.

 

Символична първа копка беше направена от Мариан Душков - Управител на групата Aiko-Mömax, Вельо Гочев – Мениджър Логистика на групата и Атанас Атанасов – представител на фирмата изпълнител, Бараж Груп ЕООД.

 

С това беше даден старт на първия етап на строителството - изграждането на тяло А, което включва административно-битова част, резервоари за противопожарни нужди и КПП. Неговото РЗП е 9629,2 кв.м.

 

На втори етап ще бъде изградено тяло В, което представлява сграда на един етаж, предназначена за склад с РЗП 9193,4 кв.м. Общата разгъната застроена площ след двата етапа ще бъде 18822,6 кв.м.

 

 

Източник: https://aiko-bg.com/index.php?show=n&nid=71