Разширение на логистичен център „Сървиз Логистик, Костинброд“

От началото на м. Април започна разширението на логистичен център „Сървиз логистик “. Той е продължение на вече изградения първи етап, като е свързан архитектурно и функционално с него.

Площта на втория етап ще е 4000 кв. м. Продължителността на строителството ще е 8 месеца. 

Вторият етап, както и първият, ще се изгради по предлаганата от строителната фирма главен изпълнител на обекта „Бараж Груп“ ООД услуга на пълен инженеринг. Тя включва проектиране и осъществяване на проекта.

Благодарим на инвеститорите за гласуваното ни доверие за втория етап на строителство.